یبوست
یبوست
سوء هاضمه (يبوست)The may illness علائم وسبب ابتلاء: بعداز یک دوره طولانی آب و هوای نامساعد بهاری و یا تابستان زود رس زنبوران جوان با شکمهای متورم و فاقد قدرت پرواز در محوطه زنبورستان وجلوی کندوها پیدا می شوند و ...
توسط
تومان