گیاه دارویی، گیاه، دارویی، گیاه خاکشیر، خواص دارویی، خاکشیر، طب سنتی،
گیاه خاکشیر
اهمیّت گیاه خاکشیر : دانه ها بخش دارویی گیاه خاکشیر را تشکیل می دهند . مواد مؤثره : موسیلاژ ، اسید لینوئیک ، اسید لینولنیک ، اسید اولئیک ، اسید پالمتیک ، اسید استاریک ، ایزوسیانات ،بنزیل خواص درمانی : ...
توسط
تومان