گیاه دارویی، گیاه، دارویی، گیاه ترخون، خواص دارویی، ترخون، طب سنتی،
گیاه ترخون
اهمیّت گیاه ترخون : گیاه ترخون در تهیّه بسیاری از غذاها مصرف می شود.از خواص درمانی ترخون در رفع بیماری های عروقی ، تصلّب شرایین و هضم غذا استفاده می گردد .از اسانس ترخون در صنایع عطر و ادوکلن و ...
توسط
تومان