گیاه دارویی، گیاه، دارویی، گیاه تاتوره، خواص دارویی، تاتوره، طب سنتی،
گیاه تاتوره
اهمیت گیاه تاتوره: گیاه تاتوره ،گیاهی سمّی و دارویی است که از مواد مؤثره حاصل از اندام های رویشی و دانه هایش برای درمان بیماری های اعصاب و روان و همچنین تهیّه مواد بیهوش کننده بهره می گیرند . از ...
توسط
تومان