گونه
زنبور هندی
انواع نژادهای زنبور عسل و گونه ها موجود را در این پست بررسی می کنیم. پس از پیدایش انسان از آنجا به نقاط مختلف رفته و انتشار یافته. به قاره امریکا و اقیانوسیه وسیله مهاجرتی که به آنجا سفر کردند. ...
توسط
تومان