نوشته‌ها

ملکه زنبور عسل

وسایل مورد نیاز برای تولید ملکه زنبور عسل

در این پست شما رو ابزاری مورد نیاز برای تولید ملکه زنبور عسل آشنا می کنیم.

ادامه مطلب
اکستراکتور

وسایل برداشت عسل از کندوعسل

وسایل مورد نیاز برای برداشت از کندوعسل

ادامه مطلب
کندو

کندو چیست؟

کند و محلی است که زنبورها در آن تولد یافته. کار کرده، خواهران و برادران خود را پرورش داده و مواد غذایی لازمه را در آن انبار و ذخیره می کنند. خلاصه آنکه کندو خانه و انبار ذخیره مواد غذائی تابستانی و بویژه زمستانی زنبور عسل است.

ادامه مطلب
زمستان گدرانی

محاسبه مقدار غذای زمستانی کندو زنبور عسل

محاسبه مقدار غذای زمستانی کندو زنبور عسل دکتر جواد پورااصغر

ادامه مطلب