که
ملکه زنبور عسل
در این پست شما رو ابزاری مورد نیاز برای تولید ملکه زنبور عسل آشنا می کنیم. قاشق پیوند میله ایست که یکی از انتهایش را مثل قاشق اندکی پهن کرده اند و وسیلهآن لاروها را ته سلول برداشته و به ...
اکستراکتور
وسایل مورد نیاز برای برداشت از کندوعسل چنگال مخصوص عسل برای کندن موم سر سلول های پر از عسل شانها به منظور آماده کردنشان برای اکستراکتور کردن و در نتیجه برداشت محصول عسل، البته در صورتی که زنبورها سر سلول ...
کندو
کند و محلی است که زنبورها در آن تولد یافته. کار کرده، خواهران و برادران خود را پرورش داده و مواد غذایی لازمه را در آن انبار و ذخیره می کنند. خلاصه آنکه کندو خانه و انبار ذخیره مواد غذائی ...
۲۰۱۹۰۲۰۱_۱۹۳۸۰۶_۱۶۸۹۶۰۳۰۷۸-min
محاسبه مقدار غذای زمستانی کندو زنبور عسل دکتر جواد پورااصغر درحال حاضر در اکثر کشورهای دنیا شکر سفید درجه یک خالص بجای عسل در تغذیه بهاره خصوصا" در تغذیه زمستانی زنبوران و کندو های لانگستروت مورد استفاده قرار میگیرد. اما ...
توسط
تومان