چین
ژله رویال
کارگاه آموزشی تولید ژله رویال و پرورش ملکه مطابق با آخرین روش تولید در کشور چین روشی متفاوت با گذشته (با پیوند و بدون پیوند) با همکاری جهاد کشاورزی نورآباد ممسنی مدرس: جناب آقای مهندس سیروس نعمتی دانشجوی کارشناسی ارشد ...
توسط
تومان