چشم های
چشمهای-زنبور-عسل-min
بینائی زنبور عسل به وسیله 5 عدد چشم تامین می گردد. 2 چشم مرکب در دو طرف سر و سه چشم ساده بسیار ریز که بین دو چشم مرکب و در وسز پیشانی قرار دارند. درباره این سه چشم و ...
توسط
تومان