پروانه موم خوار
پروانه موم خوار
پروانه موم خوار یکی از آفتهای کندوی زنبور عسل است که از گرده گل و بقایای بدن زنبوران مرده تغذیه می کند این پروانه معمولا به کندوهای ضعیف حمله کرده و در بین و کناره قابهای حاوی مومهای سیاه تخمریزی ...
توسط
تومان