ویژگی کندو عسل
کندو عسل
نکات ضروری که در هنگام خرید کندو باید از آن اطلاع داشته باشید. ملکه جوان، مهم ترین معیار برای یک کندوی مطلوب و مناسب به شمار می رود. از این رو از اینکه ملکه جوان است و فعالیت مطلوبی دارد. ...
توسط
تومان