نیش زنبور عسل
نیش زنبور عسل-min
کسانی که زنبورداری را شروع می کنند از همان اول کار نباید از نیش زنبور عسل بترسید. آن های که از نیش زنبور می ترسند و نمی توانند خودشان را کنترل کنند بهتر است از زنبورداری صرف نظر کرده و ...
توسط
تومان