نژاد
تفاوت نژاد
تنوع و جا به جایی های شدید فرهنگی در بازارهای جهانی نوعی سردرگمی برای کنار آمدن با آنها به دنبال داشته است. مردم اغلب نمیدانند که چطور باید با کسانی که زمینه های قومی و نژادی متفاوتی دارند، رفتار کنند. ...
زنبور هندی
انواع نژادهای زنبور عسل و گونه ها موجود را در این پست بررسی می کنیم. پس از پیدایش انسان از آنجا به نقاط مختلف رفته و انتشار یافته. به قاره امریکا و اقیانوسیه وسیله مهاجرتی که به آنجا سفر کردند. ...
توسط
تومان