موم
پروانه موم خوار
پروانه موم خوار یکی از آفتهای کندوی زنبور عسل است که از گرده گل و بقایای بدن زنبوران مرده تغذیه می کند این پروانه معمولا به کندوهای ضعیف حمله کرده و در بین و کناره قابهای حاوی مومهای سیاه تخمریزی ...
۰۱(۱۳۱۳۸)-min
موم ماده ای است که وسیله ی سه جفت از چهار جفت غده های زیر شکمی زنبورهای کارگرو در سنین بخصوصی یعنی از سیزدهمین تا هیجدهمین روز پس از تولدش ترشح می گردد. جمعیت زنبورعسل با این ماده احتياجات مختلف ...
۳۹۳-B_50_Sheets_Beeswax_Eight_One_Eighth_X_Sixteen_Three_Fourths_Inch-min
روش تصفیه موم زنبور عسل ، مومهایی که باید تصفیه شوند عبارت اند از: 1- شانهای سیاه - شانهای هستند که ملکه بارها و بارها داخل سلول هایشان تخمگذاری نموده و به دلیل کثرت استفاده کهنه و سیاه و بد ...
موم زنبور عسل
وسایل مورد نیاز برای برداشت موم زنبور عسل دستگاه تصفیه موم برقی با وسیله برق داغ می گردد با فشار از بالا وسیله صفحه دیگر چوبی که تنها سطح تماس آن با موم فلزی می باشد موم ها ذوب شده ...
موم زنبور عسل
كيفيت موم زنبورعسل كيفيت موم زنبورعسل در سال هاي اخير باعث افزايش نگراني در پرورش زنبورعسل در جهان شده است. باقيمانده هاي آفات كش ها و كنه كش ها كيفيت موم و عسل را و همچنين سلامتي زنبورعسل را تحت ...
توسط
تومان