مزارع
کلزا
شرایط استقرار کندوها در مزارع کلزا: دوستانی که به کلزا می روند دوستانی که به کلزا می روند اگه این نکات رو رعایت کنند هیچ خللی در پرورش زنبور عسل ایجاد نخواهد شد 1-حتما یک هفته مونده به گلدهی زنبورا ...
توسط
تومان