مرد
who-speaks-more
مردان و زنان هریک طرز صحبت کردن خاص خود را دارند. لزومی ندارد همه چیز را درباره ی مریخ و ونوس بدانید، استفاده از شم درونی تان به شما کمک خواهد کرد. تحقیقات تجربی متعدد بیانگر این است که برداشت ...
توسط
تومان