مدرن
ملکه زنبور عسل
در این پست شما رو ابزاری مورد نیاز برای تولید ملکه زنبور عسل آشنا می کنیم. قاشق پیوند میله ایست که یکی از انتهایش را مثل قاشق اندکی پهن کرده اند و وسیلهآن لاروها را ته سلول برداشته و به ...
شربت خوری
وسایل مورد نیاز یک زنبوردار برای کندو ظرف غذا خوری از یک قاب کامل درست شده که نصف ارتفاع دو طرف آن را با فیبر غیر قابل نفوذ محدود کرده اند. داخلش هم کمی سریشم ریخته و خوب تکان داده ...
کندو لانگستروت
در ایران آنها را کندوهای جبعه ای یا کندوهای لانگستروت می نامند. جنس آنها از تخته است. ولی به تازگی کندو نوع پلاستیکی آن نیز به بازارهای جهانی و ایران وارد شده است. کندوی جبعه ای قابل باز کردن بوده ...
۲۰۱۹۰۲۰۱_۱۱۱۶۴۸_۱۸۱۴۶۱۷۶۴۶-min
در تشخیص نوزما شکل بالا سمت چپ زنبور سالم و سمت راست زنبور الوده به نوزما هست. در تصویر بالا وسط به ترتیب بار الودگی به اسپور نوزما میزان مرگ و میر میزان پاسخ ایمنی میزان فعالیت متابولیکی ذخیره پروتئین ...
توسط
تومان