عسل
حرارت دادن عسل
حرارت دادن حرارت دادن عسل به هر وسیله ای که باشد دارای اثرهای منفی می باشد زیرا سبب کاهش ناپایداری و مواد معطر آن می گردد.بنابراین وقتی صحبت از گرم کردن عسل به میان می آید، منظور حرارت دادن عسل ...
پاستوریزه
تخمیر عسل پاستوریزه کردن عسل مقدار رطوبت زیر ۱۸ درصد امکان تخمیر را کاهش میدهد؛ اما حتی نسبت های کمتر از ۱۷ / ۱ درصد نیز نمی تواند کاملا خطر تخمیر را از میان بردارند. این حالت تخمیر به عواملی ...
رنگ عسل
رنگ عسل دامنه گسترده ای از رنگ روشن (مثل آب) تا زرد تیره یا سیاه است رنگهای مختلفی اساسأ از رنگ روشن با رقت و غلظتهای مختلف، همانند قند کارامل تا رنگ تجاری استاندارد بکار برده می شود. تمام روشهای ...
عسل
دین و عسل :عســل ماده شــيرين و غليظى است كه توســط زنبوران عسل از شهد گل گياهان جمع آورى و تغيير شــكل يافته و ســپس در داخل ســلول هاى مومــى كندو ذخيره مى شــود. عســل حاوى مواد معدنى مثل: پتاسيم، ...
عسل-موناکا
رقابت میان دو زنبورستان در نزدیکی هم نتیجه ای جز تاثیر منفی متقابل در محصولات ندارد. در این جا یک مدل هندسی بر پایه رقابت مکانی بین این زنبورستانها ایجاد شده و مدل های مختلف مدیریت و تنظیم مقررات در ...
chemistry-beakers2-min
عسل جسمی است چسبناک که از شهد گل گیاهان مختلف پس از غليظ کردنشان درست می شود.دارای ترکیبات شیمیایی: وزن مخصوص آن حدود 1/4 و pH آن به 3/7 به 4/5 می باشد پایین ترین pH که در عسل دیده ...
Acacia-Honey-1-min
در مقابل عسلی که زنبور آن را از شهد گل ها جمع آوری و به کندو حمل نموده و می پروراند. نوع دیگری از عسل هم وجود دارد که به نام عسلک یا عسل برگ می نامند. مصرف کننده قادر ...
عسل
همه عسل های طبیعی و سالم بدون استثناء پس از مدتی عسل رس بسته سفت می شوند. منتهی بعضی ها زودتر مثلا یک هفته پس از بیرون آوردن از کندو و برخی دیرتر و بعد از چند سال اصلا رسوب ...
honeybees-min
پس از برداشت محصول با اکستراکتور اگر شانهای عسل گیری آغشته به عسل دور از دسترس زنبورها قرار داده نشوند. زنبورها به آلوده شدن به عسل حمله ور می شوند. و کم کم در آنها حس غارت ایجاد می گردد ...
۰۰۰۰۱۳۲_۹۰۰-min
از خرداد ماه زمان اصلی برداشت عسل شروع شده و تا زمانی که شهد و گرده گل در طبیعت وجود داشته و گرمای هوا نیز اجازه دهد ادامه خواهد داشت. در ایران طولانی تر کردن مدت شهد دهی و جمع ...
1 2
توسط
تومان