شکرک عسل
حرارت دادن عسل
حرارت دادن حرارت دادن عسل به هر وسیله ای که باشد دارای اثرهای منفی می باشد زیرا سبب کاهش ناپایداری و مواد معطر آن می گردد.بنابراین وقتی صحبت از گرم کردن عسل به میان می آید، منظور حرارت دادن عسل ...
رس-کردن-عسل-min
گاهی اوقات عسل به یک حالت نیمه جامد در می آید که به عنوان عسل شکرک زده ( رس کرده ) معروف است ، این پدیده طبیعی زمانی اتفاق می افتد که گلوکز (یکی از ۲ قند اصلی عسل) بطور ...
توسط
تومان