شرکت
رفتار در ملاقات
هنگامی که محل کار خود را برای دیدن سایر همکاران در دیگر شرکتها ترک می کنید، بازتاب رفتار شما نه تنها به خودتان، بلکه به افرادی که ملاقات می کنید هم برمی گردد. طرز رفتار با مهمانان و ملاقات کنند ...
who-speaks-more
مردان و زنان هریک طرز صحبت کردن خاص خود را دارند. لزومی ندارد همه چیز را درباره ی مریخ و ونوس بدانید، استفاده از شم درونی تان به شما کمک خواهد کرد. تحقیقات تجربی متعدد بیانگر این است که برداشت ...
توسط
تومان