سوئدی
Bees4_Fahl-min
در کندوهای معمولی با قوی ترین جمعیتها (و روشهای متداول) می توان سالیانه حداکثر ۳ بار پشت سرهم و هربار حدود ۳۰ عدد ملکه تولید نمود که سالیانه ۹۰ تا ۱۰۰ ملکه از هر کندو می شود. ولی در تولید ...
توسط
تومان