زنبورهای ایتالیایی
زنبور سیاه
این نوع زنبور سیاه بیشتر در اروپایی جنوبی یافت می شود.فعلا در فرانسه و سوئیس و هلند و بلژیک و تا حدی هم انگلستان وجود دارند. زنبور سیاه ها که در اروپا بوده ولی به مرور زمان به مهاجرت سپری ...
توسط
تومان