زنبوردان
۲۰۱۹۰۲۰۱_۱۹۳۸۰۶_۱۶۸۹۶۰۳۰۷۸-min
محاسبه مقدار غذای زمستانی کندو زنبور عسل دکتر جواد پورااصغر درحال حاضر در اکثر کشورهای دنیا شکر سفید درجه یک خالص بجای عسل در تغذیه بهاره خصوصا" در تغذیه زمستانی زنبوران و کندو های لانگستروت مورد استفاده قرار میگیرد. اما ...
توسط
تومان