زنبورداری
وفاداری
عســل يك غذا با مكمــل غذايى با ارزش اســت كه حاصل همزيســتى بى شــائبه زنبورهاى عســل با گل ها و گياهان اســت. همانند ســاير مواهب طبيعى، انســان ها به طور مستقيم يا غير مســتقيم در حفظ يا نابودى اين رابطه ...
زنبورداری تازه کار
بسیاری از زنبورداران تازه کار چیزها را از راه سخت آن می آموزند (شکست خوردن و تجربه کردن). به عنوان یک مربی پرورش زنبور عسل این وظیفه ی من است تا شاگردان خود را از رویارویی با این اشتباهات معمول ...
خمیر زنبور عسل
در مقاله های پیشین از این سری مقالات تغذیه زنبور عسل در خصوص پروتئین ، کربوهیدرات ها و چربی صحبت شد. اکنون شما دانش پایه ای در خصوص تغذیه دارید. حال روی تغذیه تکمیلی برای زنبوران عسل تمرکز خواهیم کرد. ...
تغذیه زنبور عسل
تغذیه پروتئین مهمترین عاملی است که طول عمر زنبورهای متولد شده را تحت تاثیر قرار می دهد، هر چه پروتئین بدن بالاتر رود به همان میزان طول عمر زنبورها افزایش می یابد . کامل شدن عضلات پروازی، توسعه غدد شیری ...
پرورش-ملکه
در داخل کندوی زنبور عسل و به طور طبیعی زنبورها در سه حالت اقدام به ساخت سلول ملکه (شاخون) و پرورش آن می کنند حالت اول: وقتی کند و می خواهد بچه تولید کند. یکی از زمان های طبیعی پرورش ...
SEPT12_MCINTYRE_BEES_POST01-min
یک زنبوردار تازه کار باید در کنار یک زنبوردار با تجربه حرفه خود را شروع کند. ابتدا اقدام به خرید ۲ الى 3 کلنی کند. در سال های بعد با کسب مهارت لازم، تعداد کلنی ها را از طریق اصول ...
شغل زنبورداری
شغل زنبورداری است بسیار جالب و پرمنفعت و پر درآمد جالب: زنبورداری برای اینکه این شغل با موجوداتی سروکار داریم که زندگی تشکیلاتی آن ها نمونه بارزی است از نظم و ترتیب و همکاری متقابل. هر بار که سر کندو ...
شروع زنبورداری
به کسانی که می خوام شروع زنبورداری توصیه می کنم که هرگز با یک کندو آغاز نکنید. حداقل برای شروع زنبورداری باید از 3 کندو آغاز کرد.تعداد کندوها حداکثر تا 6 عدد بالا برد. ولی شروع با بیش از این ...
قدرت زنبور
جمعیت کندو عسل را به حداکثر قدرتشان برسانید و سعی کنید مدت ها هر چه طویل تر بهتر آن ها را در همین وضع نگه دارید. اگر جمعیت کندو عسل ضعیف بودند ملکه شان را به موقع تعویض نمایید. یا ...
زنبورداری
کسی که تصمیم به شروع زنبورداری دارد بهتر است از زمستان خود را آماده این کار نماید. در زمستان به علت سردی هوا زنبورها قادر به ترک کندوهایشون نیستند. در نتیجه آغازگر و یا حتی زنبوردار کهنه کار بیکار بوده ...
1 2
توسط
تومان