زمستان گذارنی کندو
زمستان گذرانی
با خنک شدن هوا زنبور ها کم کم دور هم جمع می شوند تا بتدریج خوشه زمستانیشانرا تشکیل دهید بطوریکه شانهای خارجی اغلب خالی و بی زنبور می گردند. این خود علامت آنست که زمان تنگ و زمستانی کردن کندوها ...
۲۰۱۹۰۲۰۱_۱۹۳۸۰۶_۱۶۸۹۶۰۳۰۷۸-min
محاسبه مقدار غذای زمستانی کندو زنبور عسل دکتر جواد پورااصغر درحال حاضر در اکثر کشورهای دنیا شکر سفید درجه یک خالص بجای عسل در تغذیه بهاره خصوصا" در تغذیه زمستانی زنبوران و کندو های لانگستروت مورد استفاده قرار میگیرد. اما ...
توسط
تومان