را
زنبور هندی
انواع نژادهای زنبور عسل و گونه ها موجود را در این پست بررسی می کنیم. پس از پیدایش انسان از آنجا به نقاط مختلف رفته و انتشار یافته. به قاره امریکا و اقیانوسیه وسیله مهاجرتی که به آنجا سفر کردند. ...
ملکه زنبور عسل
در این پست شما رو ابزاری مورد نیاز برای تولید ملکه زنبور عسل آشنا می کنیم. قاشق پیوند میله ایست که یکی از انتهایش را مثل قاشق اندکی پهن کرده اند و وسیلهآن لاروها را ته سلول برداشته و به ...
توسط
تومان