خمیر شیرین
Winnie-the-Pooh-Bear-Honey-Bee-Snacks-3-min
خمیر شیرین و کیک گرده و جانشین گرده را به چند طریق درست می کنند: روش اول تقریبا 4 قسمت پودر شکر را با یک قسمت عسل داغ مخلوط نموده آن را مثل خمیر با دست مرتب مشت نموده فشار ...
honeyfeeding-min
غذاهای زنبور عسل در جریان سال بدلیل مختلف به زنبور عسل داده می شوند. ا-غذاهای آبکی در تهیه آنها از آب استفاده می شود. حالت آبکی دارند و عبارت اند از: الف- شربت یک به یک : یک کیلو شکر ...
توسط
تومان