حرف زدن
screen_shot_2018-03-26_at_4.55-min
هرگاه تکه ای از شان پر از عسل را عمدا در نقطه ای بگذاریم و در آن نزدیکها کندوهای با جمعیت زنبور عسل باشد. حتما حرف زدن زنبور عسل انجام کی گیرد که شناسایی می کنند. پس از مدت کوتاهی ...
توسط
تومان