جهاد کشاورزی
۲۰۱۹۰۲۰۱_۰۹۵۶۵۳_۸۸۵۷۲۷۳۵۶-min
با عرض سلام به اطلاع زنبورداران عزيز استان قزوين مي رساند. مقرر است كارگاه آموزشي استحصال زهر زنبور عسل برگذار می گردد. توسط قرارگاه پيشرفت و آباداني ( طرح روستا) در روز شنبه مورخ 13 بهمن ماه از ساعت 8/30 ...
توسط
تومان