تغذیه زنبور عسل
تغذیه زنبور عسل
تغذیه پروتئین مهمترین عاملی است که طول عمر زنبورهای متولد شده را تحت تاثیر قرار می دهد، هر چه پروتئین بدن بالاتر رود به همان میزان طول عمر زنبورها افزایش می یابد . کامل شدن عضلات پروازی، توسعه غدد شیری ...
تغذیه زنبور عسل
تغذیه زنبور عسل جمعیتها در جریان سال با هدفهای متفاوتی انجام می گردد که مهمترین آنها عبارتند از ا- جبران کمبود عسل موجود در کنار 2- تحریک ملکه به تخمگذاری بیشتر ۳- جلوگیری از کم شدن تخمگذاری بلکه ۴- تامین ...
توسط
تومان