تعویض ملکه
چیدن بال ملکه
علامت گذاری و چیدن بال ملکه یافتن ملکه های علامت گذاری شده در کلنی بسیار راحتتر است، خصوصا برای کسانی که تازه زنبورداری را شروع کرده اند. ملکه هایی که بال آنها چیده شده باشد راحتتر تشخیص داده می شوند، ...
تولید سلولهای ملکه
هر زمان که کلنی دارای جمعیت جوان قوی و لاروهای جوان برای تبدیل شدن به الارو ملکه باشد، تولید سلولهای ملکه امکان پذیر است. مشکل اصلی، عدم تولید نر کافی و نبود شرایط آب و هوایی مناسب برای جفت گیری ...
تولید ملکه
ملکه زنبور عسل برخلاف انتظار برخی زنبورداران، عمر محدودی دارد، اگر چه نسبت به دیگر اعضای کلنی بیشترین طول عمر را داراست. طی سالیان متمادی زنبوران عسل تکامل یافته اند و راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ملکه جدید به جای ملکه ...
ارزیابی ملکه
تمام پرورش دهندگان زنبور عسل می بایست به سرعت بیاموزند که چگونه قدرت تولید مثل ملکه را در کندو ارزیابی ملکه نمایند و با توجه به این ویژگی مهم در ملکه و رفتارشناسی زنبوران عسل، پتانسیل تولیدی هر جمعیت را ...
پرورش-ملکه
در داخل کندوی زنبور عسل و به طور طبیعی زنبورها در سه حالت اقدام به ساخت سلول ملکه (شاخون) و پرورش آن می کنند حالت اول: وقتی کند و می خواهد بچه تولید کند. یکی از زمان های طبیعی پرورش ...
تعویض ملکه
بهترین زمان تعویض ملکه زنبور عسل همه ساله فروردین و اردیبهشت انجام می گیرد. هرگاه ملکه زنبور عسل نتوانست و یا نخواست همه ساله ملکه های کندو ها را عوض کند. اقلا هر یک سال در میان ملکه ها را ...
توسط
تومان