ایتالیایی
زنبور ایتالیایی
اصل این نژاد زنبور ایتالیایی از شبه جزیره ایتالیاست. رنگشان زرد تا خیلی زرد است. رشد زودرس نژاد کارنیکا یا کارنیولان را در اوایل بهار ندارند. همه ساله در اواسط بهار به حداکثر رشدشان می رسند.ولی وقتی که به بالاترین ...
توسط
تومان