ساتیا کالا

زنبور عسل اروپایی مرکزی یا کارنیولان

کارنیولان

زنبوهای کارنیولان، وطنش اتریش، کرواسی و تا اندازه ای هم مجارستان یعنی بطور کلی جنوب

کوه های آلپ و شمال شبه جزیره یبالکان است. این زنبورها کارنیولان بسیار آرام بوده و بندرت نیش می زنند. خاصیت خوب آن ها این است که در اوایل بهار قدرت رشد زیادی دارند.

کارنیولان

به طوری زنبورهای کارنیولان خیلی زود قوی شده و گل های درختان میوه مقدار زیادی عسل جمع می کنندو این نژاد قسمت اعظم زنبورهای آلمان غربی و اتریش و کراواسی و مجارستان را معمولا کم بچه داده در عوض زیاد محصول می آورند.

به غذایی زمستانی نسبتا کمی نیاز دارند. با آب و هوایی مختلف خودشان را خوب تطابق می دهند.

زنبورهای کارنیولان

کارنیولان

منبع کتاب دکتر شهرستانی

منبع سایت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ساتیا کالا

  • 09113186628
  • قزوین
  • 08:00 - 18:00
  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • توتیتر

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

جهت تماس با ما

کپی رایت ساتیا کالا @ 2020