گیاهان دارویی
بابونه
مشخصات گیاه دارویی از مواد مؤثره حاصل از گل های بابونه برای بر طرف کردن :عوارض معده ، سوء هاضمه ، رفع تورّم ، به عنوان ضد عفونی کننده و داروی پوستی استفاده می کنند .از عصاره گیاه بابونه در ...
آنیسون-۲
اهمیّت گیاه دارویی آنیسون : آنیسون (بادیان رومی) را به عنوان ادویه مصرف می کنند. آنیسون را بسان یک گیاه دارویی برای معالجه : تشنج ، ا سپاسم معده و روده ، نفخ ، سرگیجه ، آسم ، برونشیت ، ...
اسفرزه
اهمیّت گیاه دارویی اسفرزه : اسفَرزه گیاهی دارویی است و از برگ ها و دانه هایش موادی استخراج می کنند که جهت درمان : التهاب های پوستی ، تورّم چشم ، التیام زخم ها ، زخم معده و نارسایی های ...
اسطوخودوس
گیاهشناسی اسطوخودوس : خانواده : نعنائیان Lamiaceae Labiatae جنس و گونه : Lavandula angustifolia "اسطوخودوس" گیاهی چند ساله و چوبی با ساقه های ضخیم ، قهوه ای رنگ و انبوه به ارتفاع 60 - 40 سانتیمتر است . برگ ها ...
زنیان
اسامی مشابه گیاه زنیان : اجوان ، آنیسون بری ، کمون حبشی ، ک سرک ، اسپرکای ، نانخواه گیاهشناسی : خانواده : چتریان Apiaceae Umbelliferae جنس و گونه : Trachyspermum copticum ; Trachyspermum ammi ; Carum copticum پراکنش : ...
بادرشبو گیاه
اسامی مشابه : بادرَشبی ، وارَ شبو ، بَردیرَ ش بو ، وارَ نگو ، بادرشبو گیاهشناسی بادرشبو : خانواده : نعنائیان (Lamiaceae (Labiatae جنس و گونه : Dracocephalum moldavica پراکنش : شمال غربی ایران ، مازندران و یزد گیاهی ...
1 2
توسط
تومان