گیاهان دارویی
گیاه زیره-سبز
اهمیّت گیاه زیره سبز : گیاه زیره سبز برای کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است .اسانس میوه های زیره سبز خاصیت ضد باکتری دارد و در صنایع غذایی و آرایشی مصرف می شود .کاربرد زیره سبز در ...
گیاه زعفران
اهمیّت گیاه دارویی زعفران : بیشترین مصرف گیاه زعفران به صورت ادویه است ولیکن بعه نوان رنگ دهنده در : مواد غذایی ، شیرینی ، بستنی ، نوشابه ، رنگ ها و عطرها استفاده می گردد . اسانس زعفران محرّک ...
گیاه رازیانه
اهمیّت گیاه رازیانه : میوه گیاه رازیانه اسانس زیادی دارد که در : صنایع داروسازی ، نوشابه سازی ، صنایع غذایی و آرایشی استفاده می گردد . از ریشه ها و برگ های رازیانه به صورت جوشانده جهت : درمان ...
گیاه خردل
اهمیّت گیاه خردل : از دانه گیاه خردل برای درمان زخم ها و همچنین به عنوان ملیّن و رفع تب استفاده می شود . دانه خردل را به صورت چاشنی در غذاها و سُس ها مصرف می کنند . گل ...
گیاه خاکشیر
اهمیّت گیاه خاکشیر : دانه ها بخش دارویی گیاه خاکشیر را تشکیل می دهند . مواد مؤثره : موسیلاژ ، اسید لینوئیک ، اسید لینولنیک ، اسید اولئیک ، اسید پالمتیک ، اسید استاریک ، ایزوسیانات ،بنزیل خواص درمانی : ...
گیاه ترخون
اهمیّت گیاه ترخون : گیاه ترخون در تهیّه بسیاری از غذاها مصرف می شود.از خواص درمانی ترخون در رفع بیماری های عروقی ، تصلّب شرایین و هضم غذا استفاده می گردد .از اسانس ترخون در صنایع عطر و ادوکلن و ...
گیاه تاتوره
اهمیت گیاه تاتوره: گیاه تاتوره ،گیاهی سمّی و دارویی است که از مواد مؤثره حاصل از اندام های رویشی و دانه هایش برای درمان بیماری های اعصاب و روان و همچنین تهیّه مواد بیهوش کننده بهره می گیرند . از ...
بومادران
اهمیّت گیاه بومادران : اندام گیاه داروئی بومادران : گل ها و برگ هابومادران را در برخی نقاط ایران با نام "ساریگل" زرد-گل می شناسند . مواد مؤثره : الف- اسانس گیاه حاوی :"آشیلین" ، "توژن" ، "آزولن" ب – ...
باریجه
اهمیّت گیاه دارویی باریجه : صمغ باریجه را از شیرۀ ریشه هایش بدست می آورند . صمغ باریجه بویی خوش دارد و آتشزا است . "اولئوگم رزین" مهمترین محصول طبی باریجه است که در اثر خراش و یا نیش حشرات ...
بادرنجبویه
اهمیّت گیاه دارویی بادرنجبویه : از این گیاه دارویی در درمان :قند خون ، بیماری های عصبی ، درد معده ، فشار خون ، سردرد و برونشیت استفاده می شود .از اسانس بادرنجبویه در صنایع : داروسازی ، مواد غذایی ...
1 2
توسط
تومان