گرامر زبان انگلیسی
گرامر زمان حال استمراری
زمان حال استمراري : كاري كه در زمان حال به صورت استمرار انجام مي شود. طرز ساخت : در زبان فارسي اگر به حاضر ساده علامت دارم-داري- دارد-داريم-داريد-دارند و يا علامت«در حال» اضافه كنيم حاضر استمراري به دست مي آيد ...
گرامر اسم خاص
اسم یا noun در زبان انگلیسی واژه ایست که نام یک فرد، محل، چیز یا ایده را مشخص می کند. به مثال های زیر توجه کنید: فرد: man, (مرد) Mrs. Jones, (خانم جونز) doctor, (دکتر) Maddie (مدی)محل: home (خانه)، mountains ...
توسط
تومان