سبک زندگی و موفقیت
رفتار در ملاقات
هنگامی که محل کار خود را برای دیدن سایر همکاران در دیگر شرکتها ترک می کنید، بازتاب رفتار شما نه تنها به خودتان، بلکه به افرادی که ملاقات می کنید هم برمی گردد. طرز رفتار با مهمانان و ملاقات کنند ...
تفاوت نژاد
تنوع و جا به جایی های شدید فرهنگی در بازارهای جهانی نوعی سردرگمی برای کنار آمدن با آنها به دنبال داشته است. مردم اغلب نمیدانند که چطور باید با کسانی که زمینه های قومی و نژادی متفاوتی دارند، رفتار کنند. ...
who-speaks-more
مردان و زنان هریک طرز صحبت کردن خاص خود را دارند. لزومی ندارد همه چیز را درباره ی مریخ و ونوس بدانید، استفاده از شم درونی تان به شما کمک خواهد کرد. تحقیقات تجربی متعدد بیانگر این است که برداشت ...
تدارک لباس
هیچ شکی در این باره به خود راه ندهید که لباس ممکن است مایهی نگرانی و دلهره ی شما در محیط کار و تدارک لباس باشد. پوشش هایی که در دنیای تجارت و کار امروز برای محیط کار مناسب و ...
دست دادن
وقتی کسی خودش را معرفی می کند، اگر نشسته اید فراموش نکنید که برخیزید، طوری که هنگام دست دادن ، همسطح او باشید. این قاعده شامل خانم ها هم می شود البته اگر پشت میزی نشسته اید که به هر ...
خوب گوش دادن
به نظر می رسد فرزانگان بیشتر مایلند گوش کنند تا صحبت. خوب است اگر می خواهید فردی مودب و خوش رفتار باشید، این رفتار را در پیش بگیرید. (نتیجه این می شود که نه فقط خودتان می آموزید که بهتر ...
تیپ شخصیتی
شناخت تیپ های شخصیتی به معنای دسته بندی مردم نیست، می خواهیم نقاط قوت و ضعف بارز افراد را بگوییم تا آنها را بشناسید. یکی از کلیدهای آداب معاشرت توجه کافی به دیگران است تا بتوانید رفتار خود را نسبت ...
رفتار اداری
شناخت تیپ های شخصیتی در رفتار به معنای دسته بندی مردم نیست، می خواهیم نقاط قوت و ضعف بارز افراد را بگوییم تا آنها را بشناسید. یکی از کلیدهای آداب معاشرت توجه کافی به دیگران است تا بتوانید رفتار خود ...
آداب و معاشرت
همه ی مردم کسانی را که با آن ها راحت می شود کار کرد و کسانی را که این طور نیستند، می شناسند. حال، چه تازه کارتان را شروع کرده باشید چه سالها در این شرکت به کار مشغولند، در ...
آمادگی-مصاحبه
تمرکز روی موضوع جستجوی کار برای مصاحبه باعث می شود وقت دیگران را تلف نکنید. تمرین مصاحبه برای کسب مهارت فکر بسیار خوبی است، به شرط اینکه این تمرین را با دوستان، اقوام، دوستان خانوادگی، با شرکتهایی که تا حدی ...
1 2
توسط
تومان