تاثير كرم بره موم بر درمان خشكى پوست

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]در گذشــته زنبــورداران فقط عســل توليد مى كردند و ســاير توليدات زنبور عســل از اهميت كمتــرى برخوردار بوده و بــه محصولاتى نظيرگرده گل، بره موم ، زهر، ژله رويال، نوزادان و زنبورهاى بالغ توجهى نمى شــد كــه علت اصلى اين مســئله كمبود دانش فنى براى توليــد يا فرآورى اين محصولات با ارزش بوده [...]

By | 2019-05-19T13:51:12+03:30 می 17th, 2019|اطلاعات زنبور عسل, زنبورداری مدرن|دیدگاه‌ها برای تاثير كرم بره موم بر درمان خشكى پوست بسته هستند

وفادارى به گل در زنبورها

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]عســل يك غذا با مكمــل غذايى با ارزش اســت كه حاصل همزيســتى بى شــائبه زنبورهاى عســل با گل ها و گياهان اســت. همانند ســاير مواهب طبيعى، انســان ها به طور مستقيم يا غير مســتقيم در حفظ يا نابودى اين رابطه دخيل هســتند. حفظ اين رابطه، مســتلزم شناخت و آگاهى دقيق از چگونگى آن [...]

By | 2019-05-19T13:56:00+03:30 می 16th, 2019|اطلاعات زنبور عسل, زنبورداری مدرن|دیدگاه‌ها برای وفادارى به گل در زنبورها بسته هستند

نگاهى اجمالى به جايگاه دین و عسل

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]دین و عسل :عســل ماده شــيرين و غليظى است كه توســط زنبوران عسل از شهد گل گياهان جمع آورى و تغيير شــكل يافته و ســپس در داخل ســلول هاى مومــى كندو ذخيره مى شــود. عســل حاوى مواد معدنى مثل: پتاسيم، ســديم، كلســيم، منيزيم، آهن، مس، منگنز، كلر، فسفر، گوگرد و سيليكن مى باشــد. [...]

By | 2019-05-19T14:00:27+03:30 می 14th, 2019|اطلاعات زنبور عسل, زنبورداری مدرن|دیدگاه‌ها برای نگاهى اجمالى به جايگاه دین و عسل بسته هستند

كندو كف باز

اســتفاده از سيســتم كندو ى كف باز با عايق بندى كامل زير درب كندو به وسيله فوم و يك لايه پلاستيك ضخيم باعث مهارهوا گرم در فضاى داخلى كندو خواهد شد. از مزاياى استفاده از اين سيستم مى توان: آرام شدن زنبورها و كم نيش زدن آنها بخاطر جلوگيرى از ايجاد دماى كاذب در درون [...]

By | 2020-03-27T11:42:13+03:30 می 10th, 2019|اطلاعات زنبور عسل, زنبورداری مدرن, لوازم زنبورداری|دیدگاه‌ها برای كندو كف باز بسته هستند

پرورش ملكه زنبورعسل با روش جديد كلوآك برد

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] ايــن روش اولين بار توســط يكــى از زنبورداران بــزرگ نيوزلندى به نام Cloake Harry ابداء گرديد. اين روش برای ایجاد پرورش ملکه زنبور عسل ، نســبت به ساير روش هاى موجود داراى مزيت هايى بالاتر و راندمان بيشترى است و براى هر دو سيستم بدون ملكه و با ملكه مناســب اســت. در [...]

By | 2019-05-19T16:17:42+03:30 می 8th, 2019|زنبورداری مدرن, پرورش ملکه|دیدگاه‌ها برای پرورش ملكه زنبورعسل با روش جديد كلوآك برد بسته هستند

شروع اولیه سلولهای ملکه

زمانی که تعداد زیادی زنبور پرستار جوان در یک محفظه بدون ملکه و به همراه مقادیر زیادی مواد غذایی و آب محدود شوند، شروع به تغذیه و نگهداری تعداد زیادی سلول ملکه می نمایند، زیرا زنبوران پرستار زندانی شده با مشاهده این مقدار غذا در محفظه، تحریک شده و کار تغذیه لاروهای جوان را به [...]

By | 2019-05-07T17:47:06+03:30 می 7th, 2019|زنبورداری مدرن, پرورش ملکه|دیدگاه‌ها برای شروع اولیه سلولهای ملکه بسته هستند

چیدن بال ملکه

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] علامت گذاری و چیدن بال ملکه یافتن ملکه های علامت گذاری شده در کلنی بسیار راحتتر است، خصوصا برای کسانی که تازه زنبورداری را شروع کرده اند. ملکه هایی که بال آنها چیده شده باشد راحتتر تشخیص داده می شوند، برای افزایش مهارت خود در کار با ملکه از زنبوران تر استفاده [...]

By | 2019-05-19T16:49:31+03:30 می 7th, 2019|زنبورداری مدرن, پرورش ملکه|دیدگاه‌ها برای چیدن بال ملکه بسته هستند

تولید سلولهای ملکه

هر زمان که کلنی دارای جمعیت جوان قوی و لاروهای جوان برای تبدیل شدن به الارو ملکه باشد، تولید سلولهای ملکه امکان پذیر است. مشکل اصلی، عدم تولید نر کافی و نبود شرایط آب و هوایی مناسب برای جفت گیری است. تولید زنبوران نر به مراتب مشکل تر از تولید ملکه می باشد، آب و [...]

By | 2019-05-05T19:14:56+03:30 می 5th, 2019|پرورش ملکه|دیدگاه‌ها برای تولید سلولهای ملکه بسته هستند

زیست شناسی تولید سلول ملکه

ملکه زنبور عسل برخلاف انتظار برخی زنبورداران، عمر محدودی دارد، اگر چه نسبت به دیگر اعضای کلنی بیشترین طول عمر را داراست. طی سالیان متمادی زنبوران عسل تکامل یافته اند و راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ملکه جدید به جای ملکه پیر و قدیمی کسب کرده اند. قبل از بحث در مورد روش های تولید سلول [...]

By | 2019-05-03T22:28:24+03:30 می 3rd, 2019|زنبورداری مدرن, پرورش ملکه|دیدگاه‌ها برای زیست شناسی تولید سلول ملکه بسته هستند

ارزیابی ملکه

تمام پرورش دهندگان زنبور عسل می بایست به سرعت بیاموزند که چگونه قدرت تولید مثل ملکه را در کندو ارزیابی ملکه نمایند و با توجه به این ویژگی مهم در ملکه و رفتارشناسی زنبوران عسل، پتانسیل تولیدی هر جمعیت را در آینده تخمین بزنند. اصول ژنتیکی و شرایط پرورش نقش جثه ملکه برخی ویژگی های [...]

By | 2019-05-02T05:41:39+03:30 می 2nd, 2019|پرورش ملکه|دیدگاه‌ها برای ارزیابی ملکه بسته هستند