سرپوش گذاري مرطوب و سرپوش گذاري خشك زنبور عسل

سرپوش مرطوب در مقابل سرپوش خشك همانطور كه دوستان اطلاع دارند زنبورهاي عسل در كلني حجرات عسل و نوزادان را با لايه مومي سرپوش گذاري مي كنند. ادامه مطلب