اطلاعات زنبور عسل

بسته بندی عسل
اطلاعات زنبور عسل

بسته بندی عسل

بسته بندی شیشه یا بسته ای که عسل در آن ریخته می شود بایستی غیرقابل نفوذ باشد و از ورود هوا به داخل آن جلوگیری کند، به طوری که محصول در آن با خطر فساد روبرو نباشد. در ضمن محصول آن بایستی به شکل مشتری پسند در معرض دید مصرف کنندگان قرار گیرد، به طوری

ادامه مطلب
حرارت دادن عسل
اطلاعات زنبور عسل

حرارت دادن عسل

حرارت دادن حرارت دادن عسل به هر وسیله ای که باشد دارای اثرهای منفی می باشد زیرا سبب کاهش ناپایداری و مواد معطر آن می گردد.بنابراین وقتی صحبت از گرم کردن عسل به میان می آید، منظور حرارت دادن عسل در دمای پایین و برای مدت کوتاه در راستای هدف فنی مورد نظر می باشد.

ادامه مطلب
شکرک عسل
اطلاعات زنبور عسل

شکرک زدن

بلوری شدن شکرک زدن یکی دیگر از ویژگیهای مهم در تجارت عسل است؛ اگر چه این موضوع تعیین کننده قیمت عسل نمی باشد. در آب و هوای معتدل بیشتر انواع عسل در دماهای معمولی انبار، بلوری می شوند. چنین امری بدین علت است که عسل یک محلول قندی بیش از حد اشباع است؛ به این

ادامه مطلب
رنگ عسل
اطلاعات زنبور عسل

رنگ عسل

رنگ عسل دامنه گسترده ای از رنگ روشن (مثل آب) تا زرد تیره یا سیاه است رنگهای مختلفی اساسأ از رنگ روشن با رقت و غلظتهای مختلف، همانند قند کارامل تا رنگ تجاری استاندارد بکار برده می شود. تمام روشهای جدید برای تعیین رنگ عسل در شرح داده شده است؛ رنگ نسبت به منطقه اصلی

ادامه مطلب
كاربرد فرآورده زنبورعسل در پزشكي
اطلاعات زنبور عسل

كاربرد فرآورده زنبورعسل در پزشكي

استفاده از محصولات زنبور عسل در پزشكي به خصوص عسل به هزاران سال پيش بر ميگردد كه در مصر باستان، يونان و چين از آن استفاده ميشده است. در بسياري از كتب مذهبي مانند ودا، انجيل و قرآن، براي عسل قدرت دارويي و خواص تغذيه اي ذكر شده است. خواص دارويي موم و بره موم

ادامه مطلب
اطلاعات زنبور عسل

تغذيه زنبورعسل با منابع پروتئين تخميرشده

با توجه به اينكه زنبورعسل عمده گرده مورد نياز را به صورت تخميرشده مصرف مي كند و تخمير در مواردي باعث بهبود مواد غذايي مي شود، به همين منظور ارزيابي اثرات تغذيهاي جيره هاي تخمير شده به عنوان مكمل پروتئيني بر روي ميزان پروتئين لاشه و پرورش نوزاد كلني، آزمايشي باجيرههاي غذايي مختلف و در

ادامه مطلب
اطلاعات زنبور عسل

تجارى سازى حشرات و فرآورده هاى آن ها

از گذشــته هاى دور حشــرات به شــكل هاى مختلف با زندگى انســان ها ارتباط داشته اند.بســيارى از مردم تصور مى كنند حشرات موجودات مضرى مى باشند. درحالى كه تنها بخش بسيار كوچكى از گونه هاى حشرات مضرند كه آن تعداد نيز در يك اكوسيســتم بكر به وســيله حشرات شكارچى ديگر تحت كنترل مى باشــد. خسارت

ادامه مطلب
اطلاعات زنبور عسل

رفتار كلنى زنبور عسل ٬ مقاومت كنه واروآ

زندگي اجتماعي درون كلنى ها همراه با رفتار ٬ محيط لانه نسبتاً ثابت كه در آن هزاران فرد در كنار يكديگر در تعامل هستند و حضور منابع ذخيره اي شهد و گرده، زنبوران عســل را اهدافي جذاب براي عوامل بيماري زا و انگل ها قرار داده است زنبوران عسل دنيا با انواع بيماري هاي انگلي

ادامه مطلب
اطلاعات زنبور عسل

طراحى و ساخت دستگاه توأم جمع آورى گرده گل ، بره موم و زهر زنبور عسل

زنبورعســل، يكى از مخلوقات شــگفت خداوند است كه نحوه ى زندگى و تــلاش مســتمر آن در طبيعــت، از دير باز مورد توجه بوده اســت. حدود ۳۰ ٪تغذيــه ى انســان به عمل گرده افشــانى حشــرات وابســتگى دارد كهدر اين بين، زنبورعســل داراى رتبه ى اول اســت. گرده افشــانى گياهان علوفه اى، به حشرات گرده افشان، خصوصاً

ادامه مطلب
اطلاعات زنبور عسل

كندو هاى پايه تاشوى زنبورعسل

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]در طراحى مجدد كندو ها با توجه به نيازهاى اوليه براى بقاى يك كلنى اهداف مختلفى مد نظر قرار گرفته و تعريف شد، يكى از اين اهداف طراحى كندويــى بود تا بتواند در وهله اول زمســتان گذارنى بهتــر كلنى در فصل زمستان و ماه هاى سرد سال را تامين كند، پس در نتيجه

ادامه مطلب