پرورش ملکه
بچه دادن
برای گرفتن بچه طبیعی، یک کندوی سالم و خالی و بدون قاب و شان را زیر شاخه ای که بچه آویزان شده می گیرند. کندو را طوری زیرش نگه می دارند که همه زنبورها داخل آن قرار گیرند. آنگاه با ...
۱۴۰۱۱۸۱۲۲۵۰۳_۱_۹۰۰x600-min
به طور طبیعی 3 روش برای تولید ملکه به روش طبیعی وجود دارد تولید ملکه از جمعیت های آماده بچه دادن در بهار زمانی که درب کندو را باز می کنند اغلب دیده می شود که جمعیت ها چند سلول ...
queenbee-min
گو این که عسل یکی از مواد اصلی تغذیه انسانی نبوده و تنها به صورت غذائی جانبی و لوکس مصرف می گردد. تولید ملکه زنبور عسل یکی دیگه از محصولات زنبور عسل شناخته می شود. زنبورداران با تولید عسل غذائی ...
malebeereleasingseminalfluidUSDAbeelab-min
کسی که می خواهد به کار پرورش و تولید ملکه بپردازد باید با دقت و مرقبت فوق العاده به تولید زنبور نر هم اهمیت دهد. چه در زنبور عسل هم مثل همه حیوانات هر فرزندتنها از مادر به ارث نمی ...
۰۷-bees-festooning-LEDE-min
زمانی دست به تولید ملکه به روش مصنوعی زده می شود که جمعیت ها به طور طبیعی سلول ملکه ای در روی شان ها درست نکرده باشند ولی نیاز به ملکه وجود داشته باشد و یا اینکه بدون توجه به ...
۱۳۹۳۰۲۰۲۱۸۲۱۲۸۵۲۵۲۵۸۷۸۹۴-min
مهمترین شرط برای تولید ملکه های قوی و فعال اینست که معیت پرستار زنبور عسل قوی داشته باشیم تا در دوران رشدشان از تخم تا تولد تحت هیچ عنوان و به هیچ دلیلی از لحاظ مواد غذایی و گرما در ...
۲۹۰۵۳۶-min
ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل تا رفع نیاز ملکه زنبورداران کشور گردد. به علاوه های جهاد سازندگی کلاس های برای یادگیری راهای تولید و در اختیار زنبورداران قرار می دهند. البته این نخستین قدم ها برای رفع نیاز ملکه در ...
زنبور داخل کندو
زندگی زنبور عسل داخل کندو شامل دو دوره است: دوره اول از تخم تا زنبور عسل ر کامل دوره دوم از زنبور عسل کامل تا زنبور عسل قادر به پرواز. از تخم تا زنبور کامل این قسمت به سه مرحله ...
۱۳۹۳۰۲۰۲۱۸۲۱۲۸۵۲۵۲۵۸۷۸۹۴-min
در تولید ملکه و زنبور نر در جمعیت زنبور عسل کارگران و ملکه هر از جنس ماده اند. هم در شکم کارگران تخمدان وجود دارد و هم در شکم ملکه منتهی تخمدان ملکه خیلی بزرگتر از تخمدان کارگران است. تخمدان ...
Screenshot_2016-03-03-19-52-581-min
قبلا گفتیم که بچه اول با بچه های بعدی فرق بزرگ دارد و آن عبارت از این است که ملکه اول همیشه همان ملکه سابق کندو ودر نتیجه جفت گیری ملکه شده بوده و بچه های بعدی باکرند. ملکه باکره ...
1 2 3 4
توسط
تومان