پرورش ملکه
پرورش ملكه زنبورعسل با روش جديد كلوآك برد
ايــن روش اولين بار توســط يكــى از زنبورداران بــزرگ نيوزلندى به نام Cloake Harry ابداء گرديد. اين روش برای ایجاد پرورش ملکه زنبور عسل ، نســبت به ساير روش هاى موجود داراى مزيت هايى بالاتر و راندمان بيشترى است و ...
سلولهای ملکه
زمانی که تعداد زیادی زنبور پرستار جوان در یک محفظه بدون ملکه و به همراه مقادیر زیادی مواد غذایی و آب محدود شوند، شروع به تغذیه و نگهداری تعداد زیادی سلول ملکه می نمایند، زیرا زنبوران پرستار زندانی شده با ...
چیدن بال ملکه
علامت گذاری و چیدن بال ملکه یافتن ملکه های علامت گذاری شده در کلنی بسیار راحتتر است، خصوصا برای کسانی که تازه زنبورداری را شروع کرده اند. ملکه هایی که بال آنها چیده شده باشد راحتتر تشخیص داده می شوند، ...
تولید سلولهای ملکه
هر زمان که کلنی دارای جمعیت جوان قوی و لاروهای جوان برای تبدیل شدن به الارو ملکه باشد، تولید سلولهای ملکه امکان پذیر است. مشکل اصلی، عدم تولید نر کافی و نبود شرایط آب و هوایی مناسب برای جفت گیری ...
تولید ملکه
ملکه زنبور عسل برخلاف انتظار برخی زنبورداران، عمر محدودی دارد، اگر چه نسبت به دیگر اعضای کلنی بیشترین طول عمر را داراست. طی سالیان متمادی زنبوران عسل تکامل یافته اند و راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ملکه جدید به جای ملکه ...
ارزیابی ملکه
تمام پرورش دهندگان زنبور عسل می بایست به سرعت بیاموزند که چگونه قدرت تولید مثل ملکه را در کندو ارزیابی ملکه نمایند و با توجه به این ویژگی مهم در ملکه و رفتارشناسی زنبوران عسل، پتانسیل تولیدی هر جمعیت را ...
ملکه کارنیکا و خاتمه دهنده
کندوهای سالم و قوی در هنگام بچه دهی و تعویض ملکه بهترین شرایط تغذیه ای را برای ملکه های تولیدی خود فراهم می آورند. در کلنیهای خاتمه دهنده سعی بر این است که با افزایش بیش از حد جمعیت و ...
پرورش موفقیت آمیز ملکه زنبور عسل
در پرورش موفقیت آمیز ملکه، وجود ملکه های مادری ممتاز و انتخاب صحیح سن لاروی برای ملکه شدن، اهمیت زیادی دارد. همچنین حضور تعداد زیادی زنبورهای کارگر جوان و تعداد مناسب نرهای بالغ (۱۴ روزه) یک هفته بعد از تولد ...
تغذیه زنبور عسل
تغذیه پروتئین مهمترین عاملی است که طول عمر زنبورهای متولد شده را تحت تاثیر قرار می دهد، هر چه پروتئین بدن بالاتر رود به همان میزان طول عمر زنبورها افزایش می یابد . کامل شدن عضلات پروازی، توسعه غدد شیری ...
مدیریتی زنبورداری
مدیریتی زنبورداری : در یکی از سالهای مدیریتی زنبورداری ام دوستی از من سوال کرد که هدفم از زنبورداری در سال پیش رو چیست. این پرسش ذهن مرا به چالش کشید. واقعا هدفم چه بود؟ زنبورهایم را زنده نگاه دارم؟ ...
1 2 3 4
توسط
تومان