ساتیا کالا

زنبور قفقازی

زنبور قفقازی

زنبور قفقازی موطنشان قفقاز مرکزی در گرجستان است. رنگشان مثل نژاد کارنیکا یا کارنیولان خاکستری است.

اغلب کمی رنگ زرد هم روی بدنشان مشاهده می گردد.بسیار آرامند و از نیش زدن تا سر حد امکان احتراز می کنند.

ارجحیت نژاد قفقازی بر سایر نژادها طویل تر بودن خرطوم آن هاست(۷ میلیمتر) که در نتیجه قادرند.

از خیلی گل ها مثل شبدر قرمز که شهد آن ها در نقاط عمیق گل ها قرار دارند.

زنبور قفقازی

نیز عسل جمع کنند و حال آنکه زنبورهای سایر نژادها خرطوم ۶/۲ میلیمتر) قادر نیستند. معمولا کم بچه می دهند و خیلی زیاد بره موم به کندویشان می آورند.

به طوری که زیادی بره موم اغلب کارکردن با این نژاد را مشکل می کند. مصرف غذایی زمستانیشان زیاد است.

در اوایل بهار رشدشان را شروع کرده و کمی پس از نژاد کارنیکا و کارنیولان به حداکثر رشدشان می رسند. در تابستان هم حداکثررشدشان باقی می مانند.

زنبور قفقازی هوای سرد شدید و طویل زمستان را به زحمت تحمل می کنند.

منبع از کتاب دکتر شهرستانی

منبع سایت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ساتیا کالا

  • 09113186628
  • قزوین
  • 08:00 - 18:00
  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • توتیتر

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

جهت تماس با ما

کپی رایت ساتیا کالا @ 2020