تماس جهت خرید عسل و محصولات 09113186628

آماده سازی زمین گیاهان دارویی

گیاهان-دارویی

در بسياري از موارد زمين براي شروع عمليات تهيه بستر و كاشت حاضر و آماده نيست.ممكن است در سطح زمين ناخالصي هاي متعدد و متنوع وجود داشته باشد كه مانع از يك نواختي كار با ماشين هاي كشاورزي گردد. آگاهي از وضعيت زمين در مواردي مانند شيبزمين، بقاياي گياهي كشت قبلي، پستي و بلندي هاي مزرعه ،كشاورز را در آماده سازي مزرعه كمك مي كند. در مواردي ممكن است مزرعه نياز به كار اصلاحي داشته باشد. مثلا ممكن است نفوذپذيري زمين خيلي كم يا زياد باشد، مشكل شوري يا اسيديته داشته باشد، از اين رو قبل از هر چيز اقدام به بررسي، اندازه گيري، رفع و اصلاح اين موارد بنمايد.

آماده سازي زمين براي گياهان مختلف متفاوت است

گیاهان مختلف عمق ريشه متفاوت دارند و توسعه ريشه آنها در خاك به عمق خاك و روش آماده سازي دارد.
عمليات آماده سازي مراحل مختلف دارد.

گياهان دارويي معمولا در همه جا سبز مي شوند. ولی میزان تولید آنها بستگی به عوامل مخلتف دارد
برخي قسمت هاي زمين كلوخه و برخي از قسمت هاي ديگر سنگ و سنگريزه وجود دارد.

افتادن بذرها در زير كلوخه، سنگ و سنگ ريزه شرايط را براي سبز شدن بذر از بين مي برد. بنابراين زمين
زراعي بايستي آماده شود .

آماده سازي ممكن است در زمين هايي انجام شود كه قبلا زير كشت هيچ نوع گياهي نبوده اند و يا زمين هايي هستند كه به دلايل مختلف از حيز انتفاع خارج شده باشند

بنابراين لازم است كه عوارض و پستي بلندي هاي زمين از بين برده شوند. زمين ممكن است قبلا زير
كشت گياه ديگري باشد و لازم است بقاياي گياهي مديريت شود و در صورت امكان آنها را زير خاك
نمود و يا از مزرعه به خارج برده شوند.

علاوه بر اقدامات اوليه مانند رفع عوارض زمين، مديريت بقايا و اصلاح برخي از ويیگي هاي خاك لازم است زمين شخم زده شود تا عمق خاك شخم خورده با توجه به عمق نفوذ ريشه مشخص شود. دانه بندي خاك نقش مهمي در سبز شدن بذر گياه دارويي دارد.

استاندارد عملکرد

در شرايط مناسب آب و هوايي کشاورز بتواند با تراکتور يك هكتار زمين یا با ابزار دستی بیست متر
مربع را براي كاشت گياهان دارويي آماده نمايد.

فرق گیاه دارویی با گياهان ديگر چیست ؟

كشورايران از لحاظ آب و هوا، موقعيت جغرافيايي و زمينه رشد گياهان دارويي، يكي از بهترين مناطق
جهان محسوب مي گردد و در گذشته هم منبع توليد و مصرف گياهان دارويي بوده است.

آیا این گیاهان را در صحرا دیده اید؟

گیاهان دارویی

این گیاهان در تامین سلامت جوامع بشری و پرکاربرد به عنوان طعم دهنده ها ، نوشیدنی ها، شیرینک‌ننده ها ، رنگ های طبیعی و حتی حشرهک‌ش ها وهمچنین به عنوان ماده اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی همه را شگفت زده کرده است. رو کیرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی و فرآورده های حاصله از آنها نقش این گیاهان را در چرخه اقتصاد جهانی پررنگ تر کرده است.

موقعیت گیاهان دارویی در کشور ایران

کشور ایران با داشتن ۱۱ اقلیم آب و هوایی مختلف در ایران وجود دارد ،درحال حاضر بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی و حدود ۲۳۰۰ گونه گیاهان دارویی کیی از بهترین مناطق جهان در زمینه رشد گیاهان دارویی می باشد دانشمندان ایرانی مانند ابوریحان ،ابن سینا، رازی و دیگران کتا بهای مفصلی درباره گیاهان دارویی نوشته اند که مورد توجه جهانیان قرار گرفته است .

با کشت گیاهان دارویی بصورت مکانیزه می توان عاوه بر اشتغال زایی و رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی،باعث زمینه افزایش صادرات غیر نفتی وحضور در بازارهای جهانی نیز گردد.

گياه دارويي

گیاه و مواد خام گياهي شامل برگ ها، گ لها، ميو هها، بذر، ساقه، پوست، چوب، ريشه، ريزوم و ساير بخش هاي گياهی می باشد كه ممكن است به صورت كامل، پودر شده و يا به صورت جزء جزء مصرف شود.

مواد گياهي دارويي

شامل گياه كامل، شيرة تازه، صمغ، روغن هاي ثابت، روغن هاي فرار، رزي نها و پودرهاي گياهي است . اين مواد ممكن است توسط برخي از توليدكننده هاي محلّي با استفاده از برخي روش ها مانند بخار دادن، برشته كردن، تفت دادن و مخاوط کردن با عسل و يا ساير موارد، فرآوري شوند.

تعریف گیاهان دارویی

گیاهانی هستند که بخشی یا تمام اندام های ان شامل گل، میوه، بذر، ساقه، برگ و ریشه دارای خواص دارویی می باشد . همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده موثره آ نها انجام می شود .

گیاهان دارویی

ترکیبات گیاهان دارویی

گاهی اوقات با دیدن گیاهان وحشی و زیبا در دامن طبیعت به این فکر می افتیم که آیا این گیاهان به جزء زیبایی چشم نوازشان استفاده دیگری هم دارند؟
آیا تر یکبات درون این گیاهان مشابه کیدیگرهستند؟
دردرون این گیاهان چه ماده موثره ای یافت می شود؟
خاصيت دارويي و خوراکی بعضی از این گیاهان به چه دلیل می باشد؟

به طور کلی مواد طبیعی گیاهی را به دو دسته مواد اولیه و مواد ثانویه تقسیم می کنند.
مواد اولیه : این مواد حاصل از سوخت و ساز اوليه ودرعمل فتوسنتز بوجودمی آیند، برای
رشد گیاه ضروری بوده و در بین همه گیاهان مشترک می باشند.

مانند: کربوهیدراتها، چربیها،اسیدهای آمینه و…
مواد ثانویه مواد موثر تر یکباتی هستند که تنها در گیاهان دارویی بوجود آمده و مستقیما در رشد و نمو گیاه ضروری نمی باشند ودر اثر شرایط نامساعد محیطی مانند انواع تنش ها بوجود م یآیند. این مواد بر روی بدن موجود زنده اثرات فیزیولوژ کیی بر جای گذاشته و در درمان بیماری ها بکار برده می شوند.

توسط
تومان