اهمیّت گیاه زیره سبز :

گیاه زیره سبز برای کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است .
اسانس میوه های زیره سبز خاصیت ضد باکتری دارد و در صنایع غذایی و آرایشی مصرف می شود .
کاربرد زیره سبز در تهیّه غذاها و ترشیجات به عنوان ادویه رایج است .
از مواد مؤثره زیره سبز به عنوان ُمسکن درد و بر طرف کردن نفخ شکم بهره می گیرند

گیاهشناسی :

خانواده : Apiaceae Umbelliferae چتریان
جنس و گونه : Cuminum cyminum

زیره سیز گیاهی یکساله و علفی به ارتفاع ۴۰-۶۰سانتیمتر است .
برگ ها ظریف و رشته ای ولیکن در ناحیه قاعده گیاه اندکی پهن می باشد.
گل آذین چتر مرکب واقع در انتهای ساقه های اصلی و فرعی
گل ها سفید و ارغوانی با ۵گلبرگ تخم مرغی
پرچم ها ۵عدد می باشند.
میوه فندقه به رنگ قهوه ای روشن و به طول ۳-۷میلیمتر ، دارای اسانس و معطر

هدف از تولید زیره سبز برای برداشت میوه هایش است که حاوی اسانس های :
“کومین آلدئید” cuminaldehyde ، “دی هیدرو کومین آلدئید” dihydro-cuminaldehyde
“پ-سیمن” P-cymene و “کومین الکل” comin alcohol می باشند .

نیازهای رشد :

گیاه زیره سبز در اکثر خاک ها می روید.
خاک های شنی لوم با PH 5 / 7-5 / 6 برای رشد زیره سبز مناسب ترند .
زیره سبز به شوری نسبتا مقاوم است .
بهترین دما برای رشد زیره سبز ۲۵ – ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد .
زیره سبز به خشکی مقاوم است.
رطوبت زیاد باعث پوسیدگی ریشه های زیره سبز می شود .
نور فراوان بر میزان اسانس زیره سبز می افزاید .

آماده سازی زمین و کاشت :

شخم زمین را در اوایل پائیز انجام می دهند.
کودهای آلی ، فسفره و پتاسه را در پائیز پس از شخم به زمین می افزایند.
زمین را بلافاصله پس از شخم و کوددهی با دیسک و ماله هموار می سازند .

زمان کاشت گیاه زیره سبز :

  • اواخر مهر و آبان که اغلب مرسوم است .
  • اواسط زمستان به عنوان کشت دیم
  • اواخر اسفند تا اوایل بهار در مناطق سردسیر

عمق کاشت : ۲ – ۵ / ۱ سانتیمتر
تراکم : ۵۰ – ۴۰ × ۱۰ – ۵ سانتیمتر
مقدار بذر : ۲۰ – ۱۵ کیلوگرم در هکتار )بذرها را به نسبت ۱ به ۲ با ماسه مخلوط می سازند.(
بهتر است بذرها را ۳۶ – ۲۴ ساعت قبل از کاشت در آب بخیسانند .

دوره رشد : ۱۲۰ – ۱۰۰ روز
گیاه زیره سبز در اوایل بهار شروع به رشد می کند و در خرداد ماه برداشت می شود .
زیره را در تناوب با لگومینوزها قرار می دهند .

کوددهی :

زیره به ۲۰ – ۱۵ تن کود دامی و ۵۰ – ۴۰ کیلوگرم کود ازته در هکتار نیازمند است .
آبیاری را بلافاصله پس از کاشت انجام می دهند و دو دفعه دیگر تا سبز شدن ادامه می دهند.
گیاه زیره سبز تا برداشت به ۳ – ۲ دفعه آبیاری تکمیلی نیازمند می باشد .
کنترل علف های هرز بویژه در مراحل اولیه رشد باید به خوبی انجام می پذیرد .

برداشت گیاه :

برداشت گیاه زیره سبز در اواخر خرداد تا اوایل تیر انجام می گیرد .
برداشت دانه ها با دست انجام می شود.
عملکرد زیره سبز ۵ / ۱ – ۱ تن در هکتار است .

گیاه زیره سبز
فهرست