اهمیّت گیاه خردل :

از دانه گیاه خردل برای درمان زخم ها و همچنین به عنوان ملیّن و رفع تب استفاده می شود .
دانه خردل را به صورت چاشنی در غذاها و سُس ها مصرف می کنند .
گل های خردل دارای شهد هستند لذا مورد علاقه زنبوران عسل می باشند .
خردل را برای بدست آوردن دانه اش کشت می کنند تا مواد مؤثره ای چون “سینالبین” Sinalbin و
“سینیگرین” Sinigrin و گلیکوزیدهای ازت دار را از آن استخراج کنند و یا دانه هایش را برای تهیّه
چاشنی بکار برند.

گیاهشناسی :

خانواده : صلیبیان Cruciferae Brassicaceae
جنس و گونه :
الف- گیاه خردل سفید Sinapis sp
ب – گیاه خردل قهوه ای Brassica nigra
پ – گیاه خردل سیاه Brassica junsa

خردل گیاهی یکساله است که ارتفاع آن به ۱۰۰ – ۶۰ سانتیمتر می رسد .
برگ ها متناوب با دُ مبرگ بلند ، دارای بریدگی های نسبتا عمیق و پوشیده از کُ رک
گل ها خوشه ای و مجتمع در انتهای ساقه های اصلی و فرعی
میوه خورجین به رنگ سبز ، پوشیده از کُ رک و حاوی ۷ – ۳ دانه کروی به رنگ کرم تا قهوه ای

نیازهای رشد :

خردل گیاهی کم توقع است و در خاک های متوسط بافت حاوی آهک و حاصلخیز به خوبی رشد می یابد .
دمای مناسب رشد خردل ۲۵ – ۱۵ درجه سانتیگراد است.
نهال های جوان گیاه خردل تا ۵ – درجه سانتیگراد را تحمل می کنند .
خردل به شوری نسبتا حساس می باشد .
PH خنثی و کمی قلیایی برای رشد خردل مناسب تر است.
وزیدن باد هم زمان با رسیدگی گیاه خردل خرداد و تیر باعث ریزش دانه ها می شود .

آماده سازی زمین و کاشت گیاه :

خردل را با بذر تکثیر می کنند .
بذرهای بسیار ریز گیاه خردل را با ماسه مخلوط می کنند و بر سطح زمین آماده شده می پاشند سپس با غلطک
سبک به خاک می چسبانند .
زمان کاشت بذور گیاه خردل در فروردین ماه است .
زمین را در پائیز شخم می زنند و آن را در اوّل بهار به خوبی دیسک و ماله می زنند .
خردل را به صورت های کرتی مسطح و یا ردیفی می کارند .
خردل در تناوب با غلات قرار می گیرد .

کوددهی :

کود ازته مورد نیاز گیاه خردل را به میزان ۱۰۰ – ۵۰ کیلوگرم در هکتار در زمان کاشت مصرف می کنند .

آبیاری :

خردل به آب زیادی نیاز دارد امّا رطوبت مازاد را تحمل نمی کند .

علف های هرز :

خردل دوره رشد کوتاهی دارد لذا کنترل علف های هرز می تواند به میزان قابل توجهی بر عملکردش بیفزاید .

برداشت گیاه :

خردل را در تیر تا مرداد ماه برداشت می کنند.
برداشت باید زمانی انجام پذیرد که حدود ۸۰ – ۷۰ از خورجین ها کاملاً رسیده باشند .
محصول خردل را ابتدا با داس درو می کنند سپس در آفتاب خشک می نمایند آنگاه با خرمنکوب دانه ها را
جدا می سازند .
برداشت مکانیزه را زودتر انجام می دهند تا ریزش دانه ها کاهش یابند .
عملکرد خردل سفید معادل ۱۲۰۰ – ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است.
عملکرد خردل های قهوه ای و سیاه تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار می رسند .

فهرست