اهمیّت گیاه خاکشیر :

دانه ها بخش دارویی گیاه خاکشیر را تشکیل می دهند .

مواد مؤثره :

موسیلاژ ، اسید لینوئیک ، اسید لینولنیک ، اسید اولئیک ، اسید پالمتیک ، اسید استاریک ، ایزوسیانات ،
بنزیل

خواص درمانی :

مُلین ، خنک کننده ، مقوی معده ، درمان تنبلی روده ، تب بُر ، التیام زخم های موضعی ، آرام کننده حرکات دودی روده ها ، ضد اسهال ، دافع کرم سفید ، رفع التهاب کلیه ها ، رافع کهیر و التهابات پوستی

شیوه استفاده گیاه :

دَم کرده و خیسانده

دانه های گیاه خاکشیر را به هیچوجه نباید شکست زیرا مواد سمّی از خود خارج می سازند .

استفاده مخلوط دانه های خاکشیر با عرق خارشتر و ترنجبین )تراوشات ریشه خارشتر( باعث دفع سنگ کلیه می شود .

جوشانده دانه های خاکشیر باعث کاهش جوش های صورت ناشی از خوردن شیرینی و چربی می شود . برای این منظور باید هر روز صبح به مدت دو هفته در صبحگاهان بصورت ناشتا میل شود .

گیاهشناسی :

خانواده : صلیبیان Cruciferae(Brassicaceae
جنس و گونه گیاه خاکشیر : Descurainia Sophia

گیاهی علفی و یکساله به ارتفاع ۱۰۰ – ۵۰ سانتیمتر
ساقه ها منشعب
برگ ها شانه ای با بریدگی های فراوان
میوه خورجین
دانه ها زرد مایل به سرخ

گیاه خاکشیر

فهرست