پروانه موم خوار یکی از آفتهای کندوی زنبور عسل است که از گرده گل و بقایای بدن زنبوران مرده تغذیه می کند

این پروانه معمولا به کندوهای ضعیف حمله کرده و در بین و کناره قابهای حاوی مومهای سیاه تخمریزی میکند تخمها پس از تبدیل شدن به لارو تمام دوران در وی را از موم تغذیه کرده و در بین حجرات تونلهای ابریشمی درازی ایجاد می کند و باینطریق باعث انهدام پوکه ها میشوند، وجود این آفت در کندو با مشاهده کرم های سفید نسبتا بزرگ ،تونلهای ابریشمی در بین حجرات قابها و همچنین پیله های سفید رنگ حاوی لارو پروانه مشخص می گردد.

روشهای جلوگیری از حمله پروانه موم خوار به کندوها :

۱- چون این آفت معمولا بكندوهای ضعیف و کم جمعیت حمله می کند بنابراین برای مبارزه طبیعی با آن کندوها را بایستی همیشه قوی نگهداشته وفضای کندورا به نسبت جمعیت آن تنگ نمودتا روی همه قابها زنبور باندازه کافی وجود داشته باشد.

۲- کندوها را همیشه بایدتمیز نگهداشته وخرده های موم و مواد زائد و زنبوران مرده را مرتبا جمع آوری نموده

٣- از گذاشتن کندوهای محتوی قاب بدون زنبور در محوطه زنبورستان باید اجتناب کرده

۴- شانهای خالی قبل از انبار شدن باید بوسیله دود گوگرد یا متیل برماید ضد عفونی گردد.

پروانه موم خوار و زنبور عسل

روشهای مبارزه شیمیایی

جهت مبارزه با این آفت می توان در انبار موم بین قابهای خالی پاکتهای حاوی پارادیکلروبنزن قرارداد و همچنین طور که ذکر گردید شانهای خالی را بوسیله دود گوگرد ( برای هر ۱۰ متر مکعب فضا حدود ۷۰-۱۴۰ گرم گوگرد) با میل برما بد (برای هر ۱۰ متر مکعب فضا ۳۰۰-۱۷۵ گرم متیل برما بد) ضدعفونی نمود. روش دیگری که برای مبارزه بکار میرود استفاده از بخار سولفورو دوکربن است برای اینکار قابهای آلوده را در یک کندوی خالی قرار داده و سوراخهای کندو را محکم می بندیم سپس یک ظرف محتوی مقداری سولفورو دوکربن را بالاي قابها قرار داده و در کندو را می بندیم سولفورو دوکربن بخار شده و سبب مرگ نوزادان پروانه میشود البته این عمل باید بعد از۱۵ روز تکرار گردد.

داروی دیگری که برای مبارزه با این آفت مصرف می گردد قرصهای دودزای استایکس ( styx ) است . دود حاصله ازاین قرص سبب کشته شدن پروانه ها ، لاروها و تخمهای پروانه می گردد. طریقه مصرف بدین ترتیب است که برای هر متر مکعب ازفضای انبار موم یا محل دود دادن حدود ۱۲ قرص مصرف میشود. البته باید توجه داشت که قبل از گذاشتن قابهای فوق به کندو حداقل بیست و چهار ساعت باید آنها را تهویه نمود.

[elementor-template id=”1071″]


فهرست