رنگ عسل دامنه گسترده ای از رنگ روشن (مثل آب) تا زرد تیره یا سیاه است رنگهای مختلفی اساسأ از رنگ روشن با رقت و غلظتهای مختلف، همانند قند کارامل تا رنگ تجاری استاندارد بکار برده می شود. تمام روشهای جدید برای تعیین رنگ عسل در شرح داده شده است؛ رنگ نسبت به منطقه اصلی گیاه، تاریخ تولید و شرایط نگهداری فرق می کند، اما شفافیت یا روشنی به مقدار ذرات معلق همچون گرده های گیاهی بستگی دارد.

عسل هایی با رنگ زرد روشن (آفتابگردان) قرمز کم رنگ، رنگ شاه بلوطی، طوسی اکالیپتوس) و سبز (شهد نباتی) وجود دارند. رنگ عسل کریستالیزه شده روشن تر می گردد؛ چرا که بلورهای گلوکز سفید هستند. همچنین گزارش شده که برخی از عسل ها به سفیدی شیر هستند.

در برخی منطقه هایی آفریقای شرقی عسلهای کریستال شده مرغوبی یافت می شوند که تقریبا به سفیدی آب؛ یعنی بی رنگ و در حالت مایع هستند.

عسل از جنبه تجاری و تعیین شکل نهایی آن دارای اهمیت زیادی است. عسل تیره تر، اغلب مصارف صنعتی دارد؛ در حالی که عسل های روشن تر برای استفاده مستقیم خرید و فروش می شوند. در اکثر کشورهایی که برای عسل بازار بزرگی وجود دارد، عسل تعیین کننده میزان اولویتی است که خریدار برای محصول در نظر می گیرد (به عنوان نشانهای از طعم مطلوب)، بنابراین تصمیم گیری دربارهی کیفیت کلی، عسل به خودی خود مهمترین عامل تعیین کننده قیمت های عرضه و فروش کلی آن محسوب می شود.

فهرست