بیماری نوزاد سنگی

نوزاد-سنگی

بیماری نوزاد سنگی

(Aspergillus – mykose, stone brood)

ا- عامل بیماری نوزاد سنگی

عامل این بیماری قارچی است بنام آسپرژیلوس ف لا وس ( Aspergillus flavus ) که در محیط داخلی کند و با داشتن رطوبت و

دمای مناسب در بین لاروهای زنبور عسل ایجاد بیماری می نماید. این قارچ : در محیطهای متنوعی در حرارت ۴۰-۲۷ درجه سانتیگراد و ۷/۴ – ۲/۸ ph بخوبی رشد می کند.

۲- سرایت وانتشار بیماری

سرایت این بیماری تقریبا نظیر بیماری نوزاد آهکی بیشتر از طریق دستگاه گوارش بوده و توسط زنبوران پرستار صورت می گیرد. تصور می رود عوامل دیگری نظیر سرما زدگی در شیوع بیماری موثر باشد. لاروهای آلوده در سنین مختلف تلف میشوند ولی عموما این تلفات پس از بسته شدن سرحجرات صورت می گیرد. لاروهای مرده سخت شده ابتدا برنگ سفید متمایل به سبز وبعدا برنگ سبز متمایل به زرد در می آیند.

۳- صفات اختصاصی بیماری نوزاد سنگی

قارچ مذکور زمانیکه کلنی ضعیف باشدبه زنبوران بالغ نیز حمله میکند

این بیماری تنها بیماری زنبور عسل است که قابل سرایت به انسان

می باشد. این قارچ می تواند در بافتهای مخاطی بخصوص در دستگاه تنفس ایجاد آماس والتهاب بنماید.

۴- کنترل و پیشگیری بیماری:

این بیماری خیلی کمتر از بیماری نوزاد آهکی شیوع پیدا می کند واغلب آلودگی خیلی سطحی و سبک می باشد و چون لاروهای تلف شده اکثرا  توسط زنبوران به بیرون حمل میشود بهمین جهت تشخیص آن کمتر اتفاق می افتد در مواردیکه آلودگی شدید مشاهده گردد.خارج کردن لاروهای آلوده و با انهدام کلنی آلوده بدلیل صفات مخصوص این بیماری روش انتخابی است.

برای این بیماری درمان قطعی وجود نداشته و فقط میتوان لاروهای تلف شده را از اطراف کندوها جمع آوری نموده و سوزانید بطور کلی برای پیشگیری از رشد انواع قارچها در داخل کندو ، حتی المقدور باید شرایط آب و هوایی گرم و خشک را برای کندوها فراهم نموده و از گذاشتن آنها در جاهای مرطوب اجتناب کرد. برای ضدعفونی قابها بر علیه این قارچ می توان از سوبلیمات یک در هزار وفرمالين ۵% استفاده نمود.

کلیدواژه : بیماری
توسط
تومان