بادرشبو

بادرشبو گیاه

اسامی مشابه : بادرَشبی ، وارَ شبو ، بَردیرَ ش بو ، وارَ نگو ، بادرشبو

گیاهشناسی بادرشبو :

خانواده : نعنائیان (Lamiaceae (Labiatae

جنس و گونه : Dracocephalum moldavica

پراکنش : شمال غربی ایران ، مازندران و یزد

گیاهی یکساله و بدون کُرک به ارتفاع ۷۰ – ۳۰ سانتیمتر
ساقه ها ایستاده ، منفرد ، منشعب ، پوشیده از برگ های متراکم که به دلیل داشتن “آنتی سیانین” به رنگ
بنفش دیده می شوند.
برگ ها متقابل ، دندانه دار ، بُن رُست ، دُمبرگ کوتاه ، پهنک دراز سرنیزه ای و دندانه دار
ریشه ها به طول ۲۰ سانتیمتر با انشعابات فراوان
گل ها کُرکدار به رنگ های صورتی یا سفید متمایل به آبی یا بنفش ، نسبتا بزرگ و مجتمع در محل اتصال
برگ ها به ساقه
میوه ها از نوع فندقه
بذرها به طول ۳ میلیمتر و عرض ۲ میلیمتر ، سه گوش ، قهوه ای تا سیاه

خصوصیات زراعی :

بادرشبو اراضی با بافت متوسط را می پسندد.
زمین مورد نظر را در پائیز شخم می زنند سپس در اواخر زمستان با دیسک و ماله هموار می سازند.
زمان کاشت : فروردین ماه
صفر گیاهی حدود ۱۰ درجه سانتیگراد
بذور ۱۵ – ۱۲ روز پس از کاشت سبز می گردند.
عمق کاشت : ۳ – ۲ سانتیمتر
فاصله ردیف ها : ۶۰ سانتیمتر
آبیاری و کنترل علف های هرز باید مرتبا انجام پذیرند.
برای کسب محصول مناسب باید ۸۰ – ۶۰ کیلوگرم کود ازته در هکتار به زمین داده شود.
کودهای P و K به اندازه ۵۰ کیلوگرم در هکتار در زمان کاشت اضافه گردند.

دفعات برداشت گیاه بادرشبو : ۳ – ۲ دفعه
زمان برداشت : مرحله گلدهی تا اوایل بذردهی
روش برداشت : قطع سرشاخه ها از ۳۰ سانتیمتری سطح خاک
مقدار برداشت : ۴ – ۳ تن محصول تازه با نسبت تر به خشک ۴ : ۱
شاخه ها و برگ های برداشت شده را در مکان سایه و یا توسط دستگاه های الکتریکی با دمای ۵۰ – ۴۰
درجه سانتیگراد خشک می کنند.
برداشت به منظور بذر در اواسط تابستان با عملکرد ۱ – ۵ / ۰ تن در هکتار انجام می گیرد.
تأخیر در برداشت بذور موجب ریزش آنها می گردد.

ترکیبات شیمیایی گیاه بادرشبو :


اسانس ها روغن فرار ، فلاونوئید ، موسیلاژ ، ترکیبات فنلی ، املاح معدنی
بیشترین مقدار اسانس از نوع ژرانیال و نرال هستند.

موارد کاربرد گیاه :
مقدار مصرف : حدوداً ۴ – ۲ گرم به صورت دَم کرده ، ۳ دفعه در هر روز
از عرق بارشبو معمولاً به عنوان مقوی قلب و آرامبخش استفاده می شود.

سایر موارد کاربرد عبارتند از :
اشتهاآور ، ضدنفخ ، معرّق ، ضد ا سپاسم ، ضد میکرب ، ضد تب ، مَرحَم زخم ها ، قابض ، مُ در ، آنتی
اکسیدان

کلیدواژه : گیاهان دارویی
توسط
تومان